Παγκόσμιες
Forex    χρηματιστηριακές-χρηματομεσίτες-χρηματιστές-μεσίτες
Αναθεώρηση-Ανασκόπηση-Επανεξέταση-Επισκόπηση
καλύτερων και πιο αξιόπιστων εταιρειών


Αναθεώρηση-Ανασκόπηση καλύτερων forex χρηματιστηριακών-χρηματομεσιτών-χρηματιστών-μεσιτών. Ανεξάρτητες σχόλια-παρατηρήσεις περί ξένων συναλλάγματος-ανταλλαγής χρηματιστηριακές-χρηματομεσίτες-χρηματιστές-μεσίτες. Οι καλύτεροι ΕΔΑ (ECN) χρηματιστηριακές-χρηματομεσίτες-χρηματιστές-μεσίτες για αυτόματη εμπόριο-συναλλαγές-διαπραγμάτευση. Εκτίμηση-Κατάταξη ρυθμιζόμενων forex εταιρειών. Επαλήθευση καλύτερων εμπορίου-συναλλαγών-διαπραγμάτευσης-εμπορικών χρηματιστηριακών-χρηματομεσιτών-χρηματιστών-μεσιτών. Αποτίμηση-Αξιολόγηση τοπ-κορυφαίους ξένων συναλλάγματος-ανταλλαγής εταιρειών. Ανεξάρτητες γνώμες-απόψεις-γνωμοδοτήσεις περί νομισμάτων-αποθεμάτων-στοκ-χρηματιστηρίων-ταμείων-κεφαλαίων-μετοχικών-μετοχών-κονδυλίων χρηματιστηριακές-χρηματομεσίτες-χρηματιστές-μεσίτες. Αναλυτικά τοπ-κορυφαίους χρηματοοικονομικών-χρηματοπιστωτικών-δημοσιονομικών εταιρειών. ΕΔΑ (ECN) forex χρηματιστηριακές-χρηματομεσίτες-χρηματιστές-μεσίτες, οι καλύτεροι χρηματιστηριακές-χρηματομεσίτες-χρηματιστές-μεσίτες για scalping και ειδήσεων εμπόριο-συναλλαγές-διαπραγμάτευση. Βαθμολογία τοπ-κορυφαίους νομισμάτων-αποθεμάτων-στοκ-χρηματιστηρίων-ταμείων-κεφαλαίων-μετοχικών-μετοχών-κονδυλίων εταιρειών. Ανεξάρτητες αναθεωρήσεις-ανασκοπήσεις-κριτικές-επανεξετάσεις-επισκοπήσεις περί forex χρηματιστηριακές-χρηματομεσίτες-χρηματιστές-μεσίτες. Σύγκριση τοπ-κορυφαίους εμπορίου-συναλλαγών-διαπραγμάτευσης-εμπορικών εταιρειών. Βαθμολογίες-Αξιολογήσεις καλύτερων χρηματοοικονομικών-χρηματοπιστωτικών-δημοσιονομικών χρηματιστηριακών-χρηματομεσιτών-χρηματιστών-μεσιτών. Επανεξέταση-Επισκόπηση τοπ-κορυφαίους forex εταιρειών. Δοκιμές καλύτερων νομισμάτων-αποθεμάτων-στοκ-χρηματιστηρίων-ταμείων-κεφαλαίων-μετοχικών-μετοχών-κονδυλίων χρηματιστηριακών-χρηματομεσιτών-χρηματιστών-μεσιτών. Λίστα ρυθμιζόμενων forex χρηματιστηριακών-χρηματομεσιτών-χρηματιστών-μεσιτών. Ανάλυση καλύτερων ξένων συναλλάγματος-ανταλλαγής χρηματιστηριακών-χρηματομεσιτών-χρηματιστών-μεσιτών. Οι καλύτεροι χρηματιστηριακές-χρηματομεσίτες-χρηματιστές-μεσίτες για εμπόριο-συναλλαγές-διαπραγμάτευση μπίτκοϊν (bitcoin). Τοπ-κορυφαίους εταιρείες για εμπόριο-συναλλαγές-διαπραγμάτευση κρυπτο νόμισμα. Forex, ξένου συναλλάγματος, νομισματική, χρηματοοικονομική-χρηματοπιστωτική-δημοσιονομική, αποθέματος-στοκ-χρηματιστηρίου-ταμείου-κεφαλαίου-μετοχικού-μετόχου-κονδυλίου αγορά. Forex ονλαιν-διαδικτυακή-ονλινε-επιγραμμική: επιτόκια-ποσοστά συντελεστές, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές, εισαγωγικά-αποσπάσματα (προσφορές-μνημονεύω-αποφθέγματα) νομισμάτων. Για Forex εμπόρων-επιτηδευματιών: στρατηγικές, χειρωνακτικά-χειροκίνητα και αυτοματοποιημένα εμπορίου-συναλλαγών-διαπραγμάτευσης-εμπορικών συστήματα, δείκτες, ρομπότ, σήματα. ονλαιν-διαδικτυακή-ονλινε-επιγραμμική Forex: τρέχουσες-πραγματικές-τελευταίες οικονομικές-χρηματοοικονομικές-χρηματοπιστωτικές-δημοσιονομικές ειδήσεις παγκόσμιων αγορών, προβλέψεις-προγνώσεις, αναλυτικά, τεχνική ανάλυση, γραφήματα-τσαρτ, γράφοι (γραφικά), διαγράμματα νομισμάτων.

Αγορά συναλλάγματος. Η αγορά συναλλάγματος είναι μια παγκόσμια αποκεντρωμένη ή εξωχρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης των νομισμάτων. Αυτή η αγορά καθορίζει τις τιμές συναλλάγματος για κάθε νόμισμα. Περιλαμβάνει όλες τις πτυχές αγοράς, πώλησης και ανταλλαγής νομισμάτων σε τρέχουσες ή καθορισμένες τιμές. Όσον αφορά τον όγκο συναλλαγών, είναι μακράν η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, ακολουθούμενη από την πιστωτική αγορά. Οι κύριοι συμμετέχοντες στην αγορά αυτή είναι οι μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες. Τα οικονομικά κέντρα σε όλο τον κόσμο λειτουργούν ως άγκυρες συναλλαγών μεταξύ ενός ευρέος φάσματος πολλαπλών τύπων αγοραστών και πωλητών όλο το εικοσιτετράωρο, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα. Δεδομένου ότι τα νομίσματα διαπραγματεύονται πάντα σε ζεύγη, η αγορά συναλλάγματος δεν καθορίζει το απόλυτο κόστος ενός νομίσματος, αλλά καθορίζει την αγοραία τιμή ενός νομίσματος σε σχέση με άλλο νόμισμα. Για παράδειγμα: 1 δολάριο ΗΠΑ αξίζει X CAD, ή CHF, ή JPY, κλπ. Η αγορά συναλλάγματος λειτουργεί μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα. Πίσω από τις σκηνές, οι τράπεζες στρέφονται σε ένα μικρό αριθμό χρηματοπιστωτικών εταιρειών γνωστών ως "αντιπρόσωποι", οι οποίοι συμμετέχουν σε μεγάλες ποσότητες συναλλαγών Forex. Οι περισσότεροι ξένοι έμποροι είναι τράπεζες, επομένως αυτή η αγορά πίσω από τη σκηνή ονομάζεται μερικές φορές η "διατραπεζική αγορά" (αν και περιλαμβάνει επίσης ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους τύπους χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων). Οι συναλλαγές μεταξύ εμπόρων Forex μπορεί να είναι πολύ μεγάλες, με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Λόγω του προβλήματος της κυριαρχίας, όταν υπάρχουν δύο νομίσματα, υπάρχουν πολύ λίγες ρυθμιστικές οργανώσεις στο Forex που ελέγχουν τις ενέργειές του. Η αγορά συναλλάγματος βοηθά το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις επιτρέποντας τη μετατροπή νομισμάτων. Για παράδειγμα, επιτρέπει στις επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες να εισάγουν αγαθά από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά μέλη της Ευρωζώνης, και να πληρώνουν ευρώ, παρόλο που το εισόδημά τους είναι σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Υποστηρίζει επίσης την άμεση κερδοσκοπία και την κερδοσκοπία με βάση τη διαφορά επιτοκίων μεταξύ των δύο νομισμάτων. Σε μια τυπική συναλλαγή συναλλάγματος, ένα συμβαλλόμενο μέρος αγοράζει ένα συγκεκριμένο ποσό σε ένα νόμισμα, πληρώνοντας για το συγκεκριμένο νόμισμα ένα ορισμένο ποσό άλλου νομίσματος. Η σύγχρονη αγορά συναλλάγματος άρχισε να διαμορφώνεται στη δεκαετία του '70. Αυτό ακολούθησε τρεις δεκαετίες κρατικών περιορισμών στις πράξεις συναλλάγματος στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης νομισματικών διακυμάνσεων του Bretton Woods, το οποίο έθεσε τους κανόνες για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μεγάλων βιομηχανικών κρατών του κόσμου μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι χώρες σταδιακά μετατράπηκαν σε κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες από το προηγούμενο καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών, το οποίο παρέμεινε σταθερό ανά σύστημα Bretton Woods. Η αγορά Forex είναι μοναδική λόγω των ακόλουθων χαρακτηριστικών: - τον τεράστιο όγκο συναλλαγών του, που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο και οδηγεί σε υψηλή ρευστότητα · - μεγάλη γεωγραφική θέση - η αγορά αυτή βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, - η συνεχής λειτουργία του: 24 ώρες την ημέρα εκτός από τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή συναλλαγή από τις 22:00 GMT την Κυριακή (Sydney) μέχρι τις 22:00 GMT την Παρασκευή (Νέα Υόρκη). - η ποικιλία των παραγόντων που επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, - τα χαμηλά περιθώρια σχετικού κέρδους σε σύγκριση με άλλες αγορές σταθερού εισοδήματος, και - χρήση μόχλευσης για τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και ζημιών και σε σχέση με το μέγεθος του λογαριασμού. Ως εκ τούτου, αναφέρεται ως η αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα στο ιδεώδες του τέλειου ανταγωνισμού, παρά την παρέμβαση νομισμάτων των κεντρικών τραπεζών. Σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, τα προκαταρκτικά παγκόσμια αποτελέσματα από την Έρευνα Τριετών Κεντρικών Τραπεζών του 2019 για τις αγορές συναλλάγματος και εξωχρηματιστηριακών αγορών δείχνουν ότι η διαπραγμάτευση στις αγορές συναλλάγματος ανήλθε κατά μέσο όρο σε 6,6 τρισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα τον Απρίλιο του 2019, από 5,1 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο 2016. Ιστορία. Αρχαία εποχή. Συναλλαγές συναλλάγματος και ανταλλαγής έγιναν για πρώτη φορά στην αρχαιότητα. Οι χρηματιστές (οι άνθρωποι βοηθώντας τους άλλους να αλλάξουν χρήματα, αλλά και να πάρουν μια προμήθεια ή να χρεώσουν ένα τέλος) ζούσαν στην Αγία Γη κατά τη διάρκεια των Ταλμουδικών κειμένων (βιβλικές εποχές). Αυτοί οι άνθρωποι (μερικές φορές αποκαλούνται "kollybist") χρησιμοποίησαν πάγκους των πόλεων και, αντίθετα, στο ναό του Ναού των Εθνών. Μετατροπείς χρημάτων ήταν επίσης οι αργυροχοΐδες και / ή οι χρυσοχόοι των πιο πρόσφατων αρχαίων χρόνων. Κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ., η βυζαντινή κυβέρνηση διατηρούσε μονοπώλιο στην ανταλλαγή νομισμάτων. Το Papyri PCZ I 59021 (c.259 / 8 π.Χ.) δείχνει τα γεγονότα της ανταλλαγής νομισμάτων στην Αρχαία Αίγυπτο. Το νόμισμα και η ανταλλαγή ήταν σημαντικά στοιχεία του εμπορίου στον αρχαίο κόσμο, επιτρέποντας στους ανθρώπους να αγοράζουν και να πωλούν είδη όπως τρόφιμα, κεραμικά και πρώτες ύλες. Αν ένα ελληνικό νόμισμα κρατούσε περισσότερο χρυσό από ένα αιγυπτιακό νόμισμα λόγω του μεγέθους του ή του περιεχομένου του, τότε ένας έμπορος θα μπορούσε να ανταλλάξει λιγότερα ελληνικά χρυσά νομίσματα για περισσότερα αιγυπτιακά νομίσματα ή για περισσότερα αγαθά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σε κάποιο σημείο της ιστορίας τους, τα περισσότερα παγκόσμια νομίσματα που κυκλοφορούσαν σήμερα είχαν αξία που καθορίζεται σε μια συγκεκριμένη ποσότητα ενός αναγνωρισμένου προτύπου όπως το ασήμι και ο χρυσός. Μεσαιωνικό και αργότερα. Κατά τον 15ο αιώνα, η οικογένεια Medici κλήθηκε να ανοίξει τράπεζες σε ξένους χώρους, προκειμένου να ανταλλάξουν νομίσματα για να ενεργήσουν για λογαριασμό των εμπόρων κλωστοϋφαντουργίας. Για να διευκολύνει το εμπόριο, η τράπεζα δημιούργησε τη nostro (από την ιταλική γλώσσα, αυτή μεταφράζεται στο "δικός μας"), το οποίο περιείχε δύο καταχωρίσεις με στήλη που δείχνουν ποσά ξένων και τοπικών νομισμάτων. πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση λογαριασμού σε ξένη τράπεζα. Κατά τη διάρκεια του 17ου (ή του 18ου) αιώνα, το Άμστερνταμ διατηρούσε μια ενεργή αγορά συναλλάγματος. Το 1704, πραγματοποιήθηκε συνάλλαγμα μεταξύ αντιπροσώπων που ενεργούσαν προς το συμφέρον του Βασιλείου της Αγγλίας και της επαρχίας της Ολλανδίας. Νωρίς σύγχρονο. Το έτος 1880 θεωρείται από μια τουλάχιστον πηγή ως την αρχή του σύγχρονου ξένου συναλλάγματος: το χρυσό πρότυπο ξεκίνησε εκείνο το έτος. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε πολύ πιο περιορισμένος έλεγχος του διεθνούς εμπορίου. Οι χώρες, λόγω του εμφυλίου πολέμου, εγκατέλειψαν το χρυσό πρότυπο νομισματικό σύστημα. Μοντέρνο έως μεταμοντέρνο. Από το 1899 έως το 1913, οι συνεισφορές συναλλάγματος των χωρών αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 10,8%, ενώ η κατοχή χρυσού αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 6,3% μεταξύ 1903 και 1913. Στα τέλη του 1913, σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου ξένου συναλλάγματος διεξήχθη χρησιμοποιώντας τη λίρα στερλίνα. Ο αριθμός των ξένων τραπεζών που λειτουργούν εντός των ορίων του Λονδίνου αυξήθηκε από 3 το 1860, σε 71 το 1913. Το 1902, υπήρχαν μόνο δύο πράκτορες συναλλάγματος του Λονδίνου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι συναλλαγές σε νομίσματα ήταν πιο δραστήριες στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και στο Βερολίνο. Η Βρετανία παρέμεινε ως επί το πλείστον ανυπόστατη μέχρι το 1914. Μεταξύ του 1919 και του 1922, ο αριθμός των ξένων χρηματιστών στο Λονδίνο αυξήθηκε σε 17, και το 1924, λειτουργούσαν 40 εταιρείες για ανταλλαγή. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, η οικογένεια Kleinwort ήταν γνωστή ως ηγέτες της αγοράς συναλλάγματος, ενώ οι εταιρείες Japheth, Montagu & Co. και Seligman εξακολουθούν να δικαιούνται αναγνώριση ως σημαντικοί έμποροι Forex. Το εμπόριο στο Λονδίνο άρχισε να μοιάζει με τη σύγχρονη εκδήλωσή του. Μέχρι το 1928, το εμπόριο Forex ήταν αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής λειτουργίας της πόλης. Οι ηπειρωτικοί έλεγχοι συναλλάγματος, καθώς και άλλοι παράγοντες στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, παρεμπόδισαν κάθε προσπάθεια για χονδρική ευημερία από το εμπόριο για εκείνους της δεκαετίας του 1930 στο Λονδίνο. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1944, υπογράφηκε το Accord του Bretton Woods, επιτρέποντας στις νομισματικές μονάδες να κυμαίνονται μεταξύ ± 1% από την συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος. Στην Ιαπωνία, ο νόμος περί τραπεζών συναλλάγματος εισήχθη το 1954. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα του Τόκιο έγινε το κέντρο ξένου συναλλάγματος μέχρι το Σεπτέμβριο του 1954. Μεταξύ του 1954 και του 1959, ο ιαπωνικός νόμος άλλαξε για να επιτρέψει πράξεις συναλλάγματος σε πολλά ακόμα δυτικά νομίσματα . Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, πιστώνεται με τον τερματισμό της Συμφωνίας του Bretton Woods και των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, που τελικά θα οδηγήσει σε ένα σύστημα ελεύθερου κυμαινόμενου νομίσματος. Μετά τη λήξη της Συμφωνίας το 1971, η Συμφωνία Smithsonian επέτρεψε τα ποσοστά να κυμαίνονται έως και ± 2%. Το 1961-62, ο όγκος των ξένων δραστηριοτήτων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ήταν σχετικά χαμηλός. Όσοι ασχολούνταν με τον έλεγχο των συναλλαγματικών ισοτιμιών διαπίστωσαν ότι τα όρια της συμφωνίας δεν ήταν ρεαλιστικά και έτσι έπαψαν να ισχύουν το Μάρτιο του 1973, όταν κάποια στιγμή αργότερα κανένα από τα κυριότερα νομίσματα δεν διατηρήθηκε με δυνατότητα μετατροπής σε χρυσό, οι οργανισμοί στηρίχθηκαν αντ 'αυτού σε αποθεματικά νομισμάτων. Από το 1970 έως το 1973, ο όγκος των συναλλαγών στην αγορά αυξήθηκε τρεις φορές. Κάποια στιγμή (σύμφωνα με τον Gandolfo κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου-Μαρτίου 1973) ορισμένες από τις αγορές ήταν «χωρισμένες» και στη συνέχεια εισήχθη μια αγορά δύο επιπέδων, με διπλά νομίσματα. Αυτό καταργήθηκε τον Μάρτιο του 1974. Το Reuters εισήγαγε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών τον Ιούνιο του 1973, αντικαθιστώντας τα τηλέφωνα και τα τέλεξ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την προσφορά συναλλαγών. Οι αγορές κλείνουν. Λόγω της τελικής αναποτελεσματικότητας του Accord του Bretton Woods και του ευρωπαϊκού κοινοπραξίου, οι αγορές συναλλάγματος αναγκάστηκαν να κλείσουν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 1972 και του Μαρτίου 1973. Η μεγαλύτερη αγορά δολαρίων ΗΠΑ στην ιστορία του 1976 ήταν όταν η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας πέτυχε σχεδόν Αγορά 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ένας αριθμός αναφέρεται ως 2,75 δισεκατομμύρια συνολικά από τον The Stateman: 18ο έτος 1974). Το γεγονός αυτό έδειξε την αδυναμία εξισορρόπησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών με τα μέτρα ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν τότε και το νομισματικό σύστημα και οι αγορές συναλλάγματος στη Δυτική Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης έκλεισαν για δύο εβδομάδες (κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου 1973 "Giersch, Paqué, & Schmieding κατάσταση έκλεισε μετά την αγορά" 7,5 εκατομμύρια Dmarks "Brawley κράτη" ... Οι αγορές συναλλάγματος έπρεπε να κλείσει .. Όταν άνοιξαν εκ νέου ... 1 Μαρτίου "ότι είναι μια μεγάλη αγορά συνέβη μετά το κλείσιμο ). Μετά το 1973. Στις ανεπτυγμένες χώρες, ο κρατικός έλεγχος της διαπραγμάτευσης συναλλάγματος έληξε το 1973, όταν ξεκίνησαν οι πλήρεις συνθήκες πλεύσης και σχετικά ελεύθερων αγορών της σύγχρονης εποχής. Άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι η πρώτη φορά που ένα ζεύγος νομισμάτων πραγματοποιήθηκε από τους λιανικούς πελάτες της Η.Π.Α. ήταν κατά τη διάρκεια του 1982, με την προσθήκη πρόσθετων ζευγών νομισμάτων μέχρι το επόμενο έτος. Την 1η Ιανουαρίου 1981, στο πλαίσιο αλλαγών που ξεκίνησαν το 1978, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας επέτρεψε σε ορισμένες εγχώριες "επιχειρήσεις" να συμμετέχουν σε συναλλαγές συναλλάγματος. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 1981, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έληξε ελέγχους Forex και επέτρεψε την ελεύθερη κυκλοφορία για πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια του 1988, η κυβέρνηση της χώρας δέχθηκε την ποσόστωση του ΔΝΤ για το διεθνές εμπόριο. Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών τραπεζών (ιδίως της Bundesbank) επηρέασε την αγορά συναλλάγματος στις 27 Φεβρουαρίου 1985. Το μεγαλύτερο ποσοστό όλων των εμπορικών συναλλαγών παγκοσμίως κατά το 1987 ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο (λίγο πάνω από το ένα τέταρτο). Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή στις συναλλαγές. Κατά τη διάρκεια του 1991, το Ιράν άλλαξε διεθνείς συμφωνίες με ορισμένες χώρες από την ανταλλαγή πετρελαίου με το ξένο συνάλλαγμα. Το μέγεθος της αγοράς και η ρευστότητα. Η αγορά συναλλάγματος είναι η πιο υγρή χρηματοοικονομική αγορά στον κόσμο. Οι έμποροι περιλαμβάνουν κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, εμπορικές τράπεζες, άλλους θεσμικούς επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κερδοσκόπους νομισμάτων, άλλες εμπορικές εταιρείες και ιδιώτες. Σύμφωνα με την έρευνα τριετούς κεντρικής τράπεζας του 2019, που συντονίζεται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, ο μέσος ημερήσιος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,4 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο του 2019 (σε σύγκριση με 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2004). Από τα 6,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ήταν συναλλαγές άμεσης παράδοσης και 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια διαπραγματεύονταν σε προθεσμιακές προθεσμιακές πράξεις, ανταλλαγές και άλλα παράγωγα. Το συνάλλαγμα διαπραγματεύεται σε μια αγορά εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, όπου οι μεσίτες / διαπραγματευτές διαπραγματεύονται απευθείας μεταξύ τους, επομένως δεν υπάρχει κεντρικό κέντρο συναλλαγών ή εκκαθάρισης. Το μεγαλύτερο γεωγραφικό κέντρο συναλλαγών είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως το Λονδίνο. Τον Απρίλιο του 2019, το εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσώπευε το 43,1% του συνόλου, καθιστώντας το μακράν το σημαντικότερο κέντρο συναλλαγών Forex παγκοσμίως. Λόγω της κυριαρχίας του Λονδίνου στην αγορά, η τιμή ενός συγκεκριμένου νομίσματος είναι συνήθως η τιμή αγοράς του Λονδίνου. Για παράδειγμα, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολογίζει καθημερινά την αξία των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του, χρησιμοποιούν τις τιμές αγοράς του Λονδίνου το μεσημέρι εκείνη την ημέρα. Οι συναλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν το 16,5%, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ 7,6% και η Ιαπωνία 4,5%. Ο κύκλος εργασιών των διαπραγματεύσεων συναλλάγματος Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος και τα δικαιώματα προαίρεσης αυξήθηκαν ραγδαία κατά την περίοδο 2004-2013, φθάνοντας τα 145 δισεκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο του 2013 (διπλάσιος του κύκλου εργασιών τον Απρίλιο του 2007). Από τον Απρίλιο του 2019, τα συναλλαγματικά παράγωγα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια αντιπροσωπεύουν το 2% του εξωχρηματιστηριακού κύκλου εργασιών. Οι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος εισήχθησαν το 1972 στο Chicago Mercantile Exchange και διαπραγματεύονται περισσότερο από ό, τι στα περισσότερα άλλα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες επιτρέπουν την εμπορία των παραγώγων προϊόντων (όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης επί προθεσμιακών συμβολαίων) στα χρηματιστήρια τους Όλες αυτές οι αναπτυγμένες χώρες έχουν ήδη πλήρως μετατρέψιμους λογαριασμούς κεφαλαίου. Ορισμένες κυβερνήσεις των αναδυόμενων αγορών δεν επιτρέπουν παράγωγα προϊόντα συναλλάγματος στα χρηματιστήρια τους, επειδή έχουν ελέγχους κεφαλαίου. Η χρήση των παραγώγων αυξάνεται σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες. Χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική και η Ινδία δημιούργησαν συναλλαγματικές ισοτιμίες, παρά τους ελέγχους κεφαλαίου. Η συναλλαγματική ισοτιμία αυξήθηκε κατά 20% μεταξύ Απριλίου 2007 και Απριλίου 2010 και έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2004. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: την αυξανόμενη σημασία του ξένου συναλλάγματος ως κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η εμφάνιση των μικροεπενδυτών ως σημαντικό τμήμα της αγοράς. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εκτέλεσης και η ποικίλη επιλογή των χώρων εκτέλεσης έχει μειώσει το κόστος των συναλλαγών, την αυξημένη ρευστότητα της αγοράς και έχει προσελκύσει μεγαλύτερη συμμετοχή από πολλούς τύπους πελατών. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση μέσω ηλεκτρονικών πύλων έχει διευκολύνει τους εμπόρους λιανικής στο εμπόριο στην αγορά συναλλάγματος. Μέχρι το 2010, οι λιανικές συναλλαγές εκτιμούν ότι αντιπροσωπεύουν έως και 10% του άμεσου κύκλου εργασιών ή 150 δισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως (βλ. Παρακάτω: Λιανικοί ξένοι έμποροι). Συμμετέχοντες στην αγορά. Σε αντίθεση με μια χρηματιστηριακή αγορά, η αγορά συναλλάγματος διαιρείται σε επίπεδα πρόσβασης. Στην κορυφή βρίσκεται η διατραπεζική αγορά συναλλάγματος, η οποία αποτελείται από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες και τους εμπόρους χρεογράφων. Στη διατραπεζική αγορά, τα spreads, τα οποία είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών προσφοράς και ζήτησης, είναι ευκρινή και δεν είναι γνωστά στους παίκτες εκτός του εσωτερικού κύκλου. Η διαφορά μεταξύ των τιμών προσφοράς και ζήτησης διευρύνεται (για παράδειγμα από 0 έως 1 pip σε 1-2 pips για νομίσματα όπως το EUR) καθώς κατεβαίνετε τα επίπεδα πρόσβασης. Αυτό οφείλεται στον όγκο. Εάν ένας έμπορος μπορεί να εγγυηθεί μεγάλο αριθμό συναλλαγών για μεγάλα ποσά, μπορεί να απαιτήσει μικρότερη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης, η οποία αναφέρεται ως καλύτερη εξάπλωση. Τα επίπεδα πρόσβασης που αποτελούν την αγορά Forex καθορίζονται από το μέγεθος της "γραμμής" (το χρηματικό ποσό με το οποίο διαπραγματεύονται). Η ανώτατη διατραπεζική αγορά αντιπροσωπεύει το 51% όλων των συναλλαγών. Από εκεί, οι μικρότερες τράπεζες, ακολουθούμενες από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (που πρέπει να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο και πληρώνουν τους υπαλλήλους σε διάφορες χώρες), μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds), ακόμη και ορισμένους από τους διαμορφωτές λιανικής αγοράς. Σύμφωνα με τον Γκαλάτι και τον Μελβίν, «Τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα αμοιβαία κεφάλαια και άλλοι θεσμικοί επενδυτές διαδραμάτισαν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές γενικά και στις αγορές συναλλάγματος ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000». (2004) Επιπλέον, σημειώνει ότι "τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου έχουν αυξηθεί αισθητά κατά την περίοδο 2001-2004 όσον αφορά τόσο τον αριθμό όσο και το συνολικό μέγεθος". Οι κεντρικές τράπεζες συμμετέχουν επίσης στην αγορά συναλλάγματος για την ευθυγράμμιση των νομισμάτων με τις οικονομικές τους ανάγκες. Εμπορικές εταιρείες. Ένα σημαντικό μέρος της αγοράς Forex προέρχεται από τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες των εταιρειών που επιδιώκουν το ξένο συνάλλαγμα να πληρώσει για αγαθά ή υπηρεσίες. Οι εμπορικές εταιρείες συχνά ανταλλάσσουν αρκετά μικρά ποσά σε σύγκριση με εκείνα των τραπεζών ή των κερδοσκόπων και οι συναλλαγές τους συχνά έχουν μικρές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στα επιτόκια της αγοράς. Παρόλα αυτά, οι εμπορικές ροές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ενός νομίσματος. Ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες (MNC) μπορούν να έχουν απρόβλεπτο αντίκτυπο όταν καλύπτονται πολύ μεγάλες θέσεις εξαιτίας εκθέσεων που δεν είναι ευρέως γνωστές από άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Κεντρικές τράπεζες. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις αγορές συναλλάγματος. Προσπαθούν να ελέγξουν την προσφορά χρήματος, τον πληθωρισμό και / ή τα επιτόκια και συχνά έχουν επίσημους ή ανεπίσημους επιδιωκόμενους συντελεστές για τα νομίσματά τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συχνά σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματά τους για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητα της «σταθεροποίησης κερδοσκοπίας» από τις κεντρικές τράπεζες είναι αμφίβολη, διότι οι κεντρικές τράπεζες δεν χρεοκοπούν εάν κάνουν μεγάλες ζημίες, όπως άλλοι έμποροι. Δεν υπάρχουν επίσης πειστικές ενδείξεις ότι πραγματοποιούν πραγματικά κέρδη από τη διαπραγμάτευση. Εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων. Οι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων (οι οποίες κατά κανόνα διαχειρίζονται μεγάλους λογαριασμούς για λογαριασμό πελατών, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία και ταμεία) χρησιμοποιούν την αγορά συναλλάγματος για τη διευκόλυνση των συναλλαγών σε ξένους τίτλους. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής επενδύσεων που φέρει ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο μετοχών πρέπει να αγοράσει και να πουλήσει αρκετά ζεύγη ξένων νομισμάτων για να πληρώσει για αγορές ξένων τίτλων. Ορισμένες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων έχουν επίσης πιο κερδοσκοπικές εξειδικευμένες πράξεις αντιστάθμισης νομισμάτων, οι οποίες διαχειρίζονται τα ανοίγματα των πελατών σε συνάλλαγμα με στόχο τη δημιουργία κερδών καθώς και τον περιορισμό του κινδύνου. Ενώ ο αριθμός αυτών των ειδικευμένων επιχειρήσεων είναι πολύ μικρός, πολλοί έχουν μεγάλη αξία περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση και μπορούν επομένως να δημιουργήσουν μεγάλες συναλλαγές. Λιανικό εμπόριο συναλλάγματος. Οι μεμονωμένοι λιανοπωλητές κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούν ένα αυξανόμενο τμήμα αυτής της αγοράς. Επί του παρόντος, συμμετέχουν έμμεσα μέσω χρηματιστών ή τραπεζών. Οι μεσίτες λιανικών πωλήσεων, ενώ σε μεγάλο βαθμό ελέγχονται και ρυθμίζονται στις ΗΠΑ από την Commodity Futures Trading Commission και την National Futures Association, έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε περιοδική απάτη κατά των συναλλαγών. Για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, το 2010 η NFA απαίτησε τα μέλη της που διαπραγματεύονται στις αγορές Forex να εγγραφούν ως τέτοια (δηλαδή, Forex CTA αντί για CTA). Τα μέλη του NFA που παραδοσιακά θα υπόκεινται σε ελάχιστες καθαρές κεφαλαιακές απαιτήσεις, FCM και IBs, υπόκεινται σε μεγαλύτερες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις εάν ασχολούνται με το Forex. Αρκετοί μεσίτες Forex λειτουργούν από το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, όπου η διαπραγμάτευση συναλλάγματος με περιθώριο είναι μέρος της ευρύτερης εξωχρηματιστηριακής αγοράς συναλλαγών παραγώγων, η οποία περιλαμβάνει συμβάσεις για διαφορές και χρηματοοικονομικά στοιχήματα. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι λιανικών forex μεσίτες που προσφέρουν την ευκαιρία για κερδοσκοπική διαπραγμάτευση νομίσματος: μεσίτες και αντιπροσώπους ή διαμορφωτές αγοράς. Οι χρηματιστές χρησιμεύουν ως εκπρόσωποι του πελάτη στην ευρύτερη αγορά συναλλάγματος, επιδιώκοντας την καλύτερη τιμή στην αγορά για μια παραγγελία λιανικής και διαπραγματεύοντας για λογαριασμό του λιανικού πελάτη. Χρεώνουν προμήθεια ή "προσαύξηση" επιπλέον της τιμής που επιτυγχάνεται στην αγορά. Οι αντιπρόσωποι ή οι διαμορφωτές της αγοράς, αντιθέτως, λειτουργούν συνήθως ως εντολοδόχοι στη συναλλαγή έναντι του πελάτη λιανικής και παραθέτουν μια τιμή στην οποία είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν. Μη τραπεζικές εταιρείες συναλλάγματος. Οι μη τραπεζικές εταιρείες συναλλάγματος προσφέρουν ανταλλαγή νομισμάτων και διεθνείς πληρωμές σε ιδιώτες και εταιρείες. Αυτά είναι επίσης γνωστά ως "μεσίτες συναλλαγματικών ισοτιμιών" αλλά διακρίνονται στο ότι δεν προσφέρουν κερδοσκοπικές συναλλαγές, αλλά μάλλον ανταλλαγή νομισμάτων με πληρωμές (δηλαδή συνήθως υπάρχει φυσική παράδοση νομίσματος σε τραπεζικό λογαριασμό). Εκτιμάται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 14% των μεταφορών / πληρωμών συναλλάγματος πραγματοποιούνται μέσω εταιρειών συναλλάγματος. Το σημείο πώλησης αυτών των εταιρειών είναι συνήθως ότι θα προσφέρουν καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες ή φθηνότερες πληρωμές από την τράπεζα του πελάτη. Αυτές οι εταιρείες διαφέρουν από τις εταιρείες μεταφοράς χρημάτων στο ότι προσφέρουν γενικά υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Ο όγκος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω εταιρειών συναλλάγματος στην Ινδία ανέρχεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Αυτό δεν ανταγωνίζεται ευνοϊκά με οποιαδήποτε καλά ανεπτυγμένη αγορά Forex με διεθνή φήμη, αλλά με την είσοδο σε απευθείας σύνδεση συναλλάγματος, η αγορά αυξάνεται σταθερά. Περίπου το 25% των μεταφορών / πληρωμών συναλλάγματος στην Ινδία γίνεται μέσω μη τραπεζικών εταιρειών συναλλάγματος. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες χρησιμοποιούν το USP για καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες από ό, τι οι τράπεζες. Ρυθμίζονται από την FEDAI και κάθε συναλλαγή σε ξένο συνάλλαγμα διέπεται από το νόμο περί διαχείρισης συναλλάγματος του 1999 (FEMA). Εταιρείες μεταφοράς χρημάτων και σημεία ανταλλαγής. Οι εταιρείες μεταφοράς χρημάτων πραγματοποιούν μεγάλες μεταφορές χαμηλής αξίας γενικά από οικονομικούς μετανάστες πίσω στην πατρίδα τους. Το 2007, ο όμιλος Aite εκτιμά ότι υπήρχαν εμβάσματα ύψους 369 δισ. Δολαρίων (αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Οι τέσσερις μεγαλύτερες ξένες αγορές (Ινδία, Κίνα, Μεξικό και Φιλιππίνες) λαμβάνουν 95 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο μεγαλύτερος και πιο γνωστός πάροχος είναι η Western Union με 345.000 πράκτορες παγκοσμίως, ακολουθούμενη από το Χρηματιστήριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα σημεία ανταλλαγής ή οι εταιρείες μεταφοράς νομισμάτων παρέχουν υπηρεσίες συναλλάγματος χαμηλής αξίας για τους ταξιδιώτες. Αυτά βρίσκονται συνήθως σε αεροδρόμια και σταθμούς ή σε τουριστικές τοποθεσίες και επιτρέπουν την ανταλλαγή φυσικών χαρτονομισμάτων από το ένα νόμισμα στο άλλο. Παρέχουν πρόσβαση στις αγορές Forex μέσω τραπεζών ή μη τραπεζικών εταιρειών συναλλάγματος. Συναλλαγματικός καθορισμός. Ο καθορισμός συναλλάγματος είναι η ημερήσια νομισματική ισοτιμία που καθορίζεται από την εθνική τράπεζα κάθε χώρας. Η ιδέα είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν τον χρόνο και τη συναλλαγματική ισοτιμία για να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά του νομίσματός τους. Ο καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της ισορροπίας στην αγορά. Οι τράπεζες, οι έμποροι και οι έμποροι χρησιμοποιούν τα ποσοστά καθορισμού ως δείκτη τάσης της αγοράς. Η απλή προσδοκία ή η φήμη μιας κεντρικής τράπεζας Η παρέμβαση συναλλάγματος μπορεί να είναι αρκετή για να σταθεροποιήσει το νόμισμα. Ωστόσο, επιθετική παρέμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές κάθε χρόνο σε χώρες με καθεστώς βρώμικου επιτοκίου. Οι κεντρικές τράπεζες δεν επιτυγχάνουν πάντα τους στόχους τους. Οι συνδυασμένοι πόροι της αγοράς μπορούν εύκολα να κατακλύσουν κάθε κεντρική τράπεζα. Διάφορα σενάρια αυτού του είδους παρατηρήθηκαν κατά την κατάρρευση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών του 1992-93, και πιο πρόσφατα στην Ασία. Χαρακτηριστικά συναλλαγών. Δεν υπάρχει ενοποιημένη ή κεντρικά εκκαθαρισμένη αγορά για την πλειονότητα των συναλλαγών και υπάρχει πολύ μικρή διασυνοριακή ρύθμιση. Λόγω της εξωχρηματιστηριακής φύσης των αγορών συναλλάγματος, υπάρχουν μάλλον αρκετές διασυνδεδεμένες αγορές, όπου διαπραγματεύονται διάφορα μέσα νομισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ενιαία συναλλαγματική ισοτιμία, αλλά μια σειρά από διαφορετικούς συντελεστές (τιμές), ανάλογα με το ποια τράπεζα ή το maker της αγοράς εμπορεύεται και πού είναι. Στην πράξη, τα ποσοστά είναι πολύ κοντά λόγω εμπορίας αρμπιτράζ. Λόγω της κυριαρχίας του Λονδίνου στην αγορά, η τιμή ενός συγκεκριμένου νομίσματος είναι συνήθως η τιμή αγοράς του Λονδίνου. Τα κυριότερα χρηματιστήρια περιλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης (EBS) και την Thomson Reuters Dealing, ενώ μεγάλες τράπεζες προσφέρουν επίσης συστήματα διαπραγμάτευσης. Μια κοινή επιχείρηση του Chicago Mercantile Exchange και του Reuters, που ονομάζεται Fxmarketspace, άνοιξε το 2007 και επιδίωξε αλλά απέτυχε στο ρόλο ενός κεντρικού μηχανισμού εκκαθάρισης της αγοράς. Τα κύρια εμπορικά κέντρα είναι το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, αν και το Τόκιο, το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη είναι όλα σημαντικά κέντρα. Οι τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο συμμετέχουν. Το εμπόριο συναλλάγματος συμβαίνει συνεχώς καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. καθώς η ασιατική περίοδος συναλλαγών τελειώνει, ξεκινά η ευρωπαϊκή σύνοδος, ακολουθούμενη από τη σύνοδο της Βόρειας Αμερικής και στη συνέχεια πίσω στην ασιατική σύνοδο. Οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες προκαλούνται συνήθως από τις πραγματικές νομισματικές ροές καθώς και από τις προσδοκίες των μεταβολών στις νομισματικές ροές. Αυτά οφείλονται στην εξέλιξη της αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), του πληθωρισμού (θεωρία της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης), των επιτοκίων (ισοτιμία επιτοκίων, εγχώρια επίδραση Fisher, διεθνής επίδραση Fisher), δημοσιονομικά ελλείμματα ή πλεονάσματα, συμφωνίες και άλλες μακροοικονομικές συνθήκες. Σημαντικές ειδήσεις κυκλοφορούν δημοσίως, συχνά σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις ίδιες ειδήσεις ταυτόχρονα. Ωστόσο, οι μεγάλες τράπεζες έχουν σημαντικό πλεονέκτημα. μπορούν να δουν τη ροή παραγγελιών των πελατών τους. Τα νομίσματα διακινούνται μεταξύ τους κατά ζεύγη. Συνεπώς, κάθε ζεύγος νομισμάτων αποτελεί ατομικό προϊόν διαπραγμάτευσης και παραδοσιακά σημειώνεται XXXYYY ή XXX / YYY, όπου οι ΧΧΧ και ΕΕΕ είναι ο διεθνής κωδικός ISO-4217 των τριών γραμμάτων των αντίστοιχων νομισμάτων. Το πρώτο νόμισμα (XXX) είναι το νόμισμα βάσης που αναφέρεται σε σχέση με το δεύτερο νόμισμα (YYY), το οποίο ονομάζεται μετρητής συναλλαγματικής ισοτιμίας (ή νόμισμα προσφοράς). Για παράδειγμα, η τιμή EURUSD (EUR / USD) 1.5465 είναι η τιμή του ευρώ εκφρασμένη σε δολάρια ΗΠΑ, δηλαδή 1 ευρώ = 1.5465 δολάρια. Η σύμβαση αγοράς είναι να αναφέρει τις περισσότερες συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του δολαρίου ΗΠΑ με το δολάριο ΗΠΑ ως βασικό νόμισμα (π.χ. USDJPY, USDCAD, USDCHF). Οι εξαιρέσεις είναι η λίρα Αγγλίας (GBP), το δολάριο Αυστραλίας (AUD), το δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) και το ευρώ (ευρώ), όπου το δολάριο είναι το νόμισμα μετρητών (π.χ. GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURUSD). Οι παράγοντες που επηρεάζουν το XXX θα επηρεάσουν και τα δύο XXXYYY και XXXZZZ. Αυτό προκαλεί θετική συσχέτιση συναλλάγματος μεταξύ XXXYYY και XXXZZZ. Στην αγορά άμεσων συναλλαγών, σύμφωνα με την τριετή έρευνα του 2019, τα πιο έντονα διαπραγματευόμενα διμερή ζεύγη νομισμάτων ήταν: - EURUSD: 24,0% - USDJPY: 13,2% - GBPUSD (καλούμενο επίσης καλώδιο): 9,6% Το αμερικανικό νόμισμα συμμετείχε στο 88,3% των συναλλαγών, ακολουθούμενο από το ευρώ (32,3%), το γεν (16,8%) και τη στερλίνα (12,8%). Τα ποσοστά όγκου για όλα τα επιμέρους νομίσματα πρέπει να ανέρχονται σε 200%, καθώς κάθε συναλλαγή περιλαμβάνει δύο νομίσματα. Η διαπραγμάτευση στο ευρώ έχει αυξηθεί σημαντικά από τη δημιουργία του νομίσματος τον Ιανουάριο του 1999 και για πόσο χρονικό διάστημα η αγορά συναλλάγματος θα παραμείνει επικεντρωμένη στο δολάριο είναι ανοικτή για συζήτηση. Μέχρι πρόσφατα, η διαπραγμάτευση του ευρώ έναντι ενός μη ευρωπαϊκού νομίσματος ZZZ θα είχε συνήθως δύο συναλλαγές: EURUSD και USDZZZ. Η εξαίρεση είναι το EURJPY, το οποίο είναι ένα καθιερωμένο διαπραγματευμένο ζεύγος νομισμάτων στη διατραπεζική αγορά άμεσων συναλλαγών. Οι καθοριστικοί συντελεστές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σε ένα καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αποφασίζονται από την κυβέρνηση, ενώ έχουν προταθεί αρκετές θεωρίες για να εξηγήσουν (και να προβλέψουν) τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ένα καθεστώς κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας, συμπεριλαμβανομένων: - Διεθνείς ισοτιμίες: Σχετική ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, ισοτιμία επιτοκίων, εγχώρια επίδραση Fisher, διεθνής επίδραση Fisher. Αν και σε κάποιο βαθμό οι παραπάνω θεωρίες παρέχουν λογική εξήγηση για τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι θεωρίες αυτές παραγκωνίζονται καθώς βασίζονται σε υποτιθέμενες υποθέσεις που σπάνια ισχύουν στον πραγματικό κόσμο. - Μοντέλο ισοζυγίου πληρωμών: Αυτό το μοντέλο επικεντρώνεται σε εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, αγνοώντας τον αυξανόμενο ρόλο των παγκόσμιων ροών κεφαλαίων. Δεν παρέσχε καμία εξήγηση για τη συνεχή εκτίμηση του αμερικανικού δολαρίου κατά τη δεκαετία του 1980 και τις περισσότερες δεκαετίες του 1990, παρά το αυξανόμενο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ. - Μοντέλο αγοράς περιουσιακών στοιχείων: θεωρεί τα νομίσματα ως σημαντική κατηγορία στοιχείων ενεργητικού για την κατασκευή χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων επηρεάζονται κυρίως από την προθυμία των πολιτών να διατηρήσουν τις υπάρχουσες ποσότητες περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από τις προσδοκίες τους σχετικά με τη μελλοντική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Το μοντέλο της αγοράς στοιχείων ενεργητικού για τον προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφέρει ότι "η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δύο νομισμάτων αντιπροσωπεύει την τιμή που ισορροπεί μόνο τις σχετικές προμήθειες και τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε αυτά τα νομίσματα". Κανένα από τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν μέχρι στιγμής δεν κατάφερε να εξηγήσει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την αστάθεια στα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Για μικρότερα χρονικά πλαίσια (λιγότερο από μερικές ημέρες), μπορούν να επινοηθούν αλγόριθμοι για την πρόβλεψη των τιμών. Από τα παραπάνω μοντέλα είναι κατανοητό ότι πολλοί μακροοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και ότι τελικά οι τιμές του νομίσματος είναι αποτέλεσμα διπλών δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης. Οι παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος μπορούν να θεωρηθούν ως ένα τεράστιο λιωμένο δοχείο: σε ένα μεγάλο και συνεχώς μεταβαλλόμενο μίγμα των σημερινών γεγονότων, οι παράγοντες προσφοράς και ζήτησης μεταβάλλονται συνεχώς και η τιμή ενός νομίσματος σε σχέση με άλλη μεταβάλλεται αναλόγως. Καμία άλλη αγορά δεν περιλαμβάνει (και αποστάζει) όσο το δυνατόν περισσότερο ό, τι συμβαίνει στον κόσμο σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή ως ξένο συνάλλαγμα. Η προσφορά και η ζήτηση για ένα δεδομένο νόμισμα, και συνεπώς η αξία του, δεν επηρεάζονται από κανένα στοιχείο, αλλά από πολλά. Αυτά τα στοιχεία εν γένει εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: τους οικονομικούς παράγοντες, τις πολιτικές συνθήκες και την ψυχολογία της αγοράς. Οικονομικοί παράγοντες. Οι οικονομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν: (α) την οικονομική πολιτική, που διαδίδεται από κυβερνητικούς οργανισμούς και κεντρικές τράπεζες, (β) οικονομικές συνθήκες, που γενικά αποκαλύπτονται μέσω οικονομικών εκθέσεων, και άλλων οικονομικών δεικτών. - Η οικονομική πολιτική περιλαμβάνει τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης (πρακτικές προϋπολογισμού / δαπανών) και τη νομισματική πολιτική (τα μέσα με τα οποία η κεντρική τράπεζα της κυβέρνησης επηρεάζει την προσφορά και το «κόστος» του χρήματος, το οποίο αντικατοπτρίζεται από το επίπεδο των επιτοκίων). - Τα ελλείμματα ή τα πλεονάσματα του δημόσιου προϋπολογισμού: Η αγορά συνήθως αντιδρά αρνητικά στη διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και θετικά στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ο αντίκτυπος αντικατοπτρίζεται στην αξία του νομίσματος μιας χώρας. - Επίπεδα και τάσεις εμπορικού ισοζυγίου: Η εμπορική ροή μεταξύ των χωρών απεικονίζει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, η οποία με τη σειρά της υποδεικνύει τη ζήτηση για το νόμισμα μιας χώρας για τη διεξαγωγή του εμπορίου. Τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αντανακλούν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενός έθνους. Για παράδειγμα, τα εμπορικά ελλείμματα ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο νόμισμα ενός έθνους. - Επίπεδα και τάσεις πληθωρισμού: Συνήθως ένα νόμισμα θα χάσει αξία αν υπάρχει υψηλό επίπεδο πληθωρισμού στη χώρα ή αν τα επίπεδα πληθωρισμού θεωρούνται ότι αυξάνονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική δύναμη, επομένως απαιτεί, για το συγκεκριμένο νόμισμα. Εντούτοις, ένα νόμισμα μπορεί μερικές φορές να ενισχυθεί όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται λόγω των προσδοκιών ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια για την καταπολέμηση του αυξανόμενου πληθωρισμού. - Οικονομική ανάπτυξη και υγεία: Αναφορές όπως το ΑΕΠ, τα επίπεδα απασχόλησης, οι λιανικές πωλήσεις, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας και άλλες, αναφέρουν λεπτομερώς τα επίπεδα της οικονομικής ανάπτυξης και της υγείας μιας χώρας. Γενικά, όσο πιο υγιής και ανθεκτική είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο καλύτερα θα είναι το νόμισμά της και τόσο μεγαλύτερη ζήτηση θα υπάρξει. - Παραγωγικότητα μιας οικονομίας: Η αύξηση της παραγωγικότητας μιας οικονομίας θα πρέπει να επηρεάσει θετικά την αξία του νομίσματός της. Τα αποτελέσματά της είναι πιο εμφανή αν η αύξηση είναι στον τομέα των συναλλαγών. Πολιτικές συνθήκες. Οι εσωτερικές, περιφερειακές και διεθνείς πολιτικές συνθήκες και γεγονότα μπορούν να έχουν βαθιά επίδραση στις αγορές συναλλάγματος. Όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι επιρρεπείς σε πολιτική αστάθεια και προβλέψεις για το νέο κυβερνών κόμμα. Οι πολιτικές αναταραχές και η αστάθεια μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία ενός έθνους. Για παράδειγμα, η αποσταθεροποίηση των κυβερνήσεων συνασπισμού στο Πακιστάν και την Ταϊλάνδη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αξία των νομισμάτων τους. Ομοίως, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, η άνοδος μιας πολιτικής φατρία που θεωρείται φορολογικά υπεύθυνη μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Επίσης, τα γεγονότα σε μια χώρα σε μια περιοχή ενδέχεται να προκαλέσουν θετικό / αρνητικό ενδιαφέρον σε μια γειτονική χώρα και, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να επηρεάσουν το νόμισμά της. Ψυχολογία της αγοράς. Η ψυχολογία της αγοράς και οι αντιλήψεις των εμπόρων επηρεάζουν την αγορά Forex με διάφορους τρόπους: - Πτήσεις προς την ποιότητα: Η αναταραχή των διεθνών εκδηλώσεων μπορεί να οδηγήσει σε μια «πτήση προς ποιότητα», ένα είδος κεφαλαιακής πτήσης όπου οι επενδυτές μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε ένα αντιληπτό «ασφαλές καταφύγιο». Θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση, κατά συνέπεια υψηλότερη τιμή, για τα νομίσματα που θεωρούνται ισχυρότερα έναντι των σχετικά ασθενέστερων ομολόγων τους. Το αμερικανικό δολάριο, το ελβετικό φράγκο και ο χρυσός ήταν παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια σε περιόδους πολιτικής ή οικονομικής αβεβαιότητας. - Μακροπρόθεσμες τάσεις: Οι αγορές συναλλάγματος συχνά κινούνται με ορατές μακροπρόθεσμες τάσεις. Αν και τα νομίσματα δεν έχουν ετήσια καλλιεργητική περίοδο όπως τα φυσικά προϊόντα, οι κύκλοι των επιχειρήσεων γίνονται αισθητοί. Η ανάλυση του κύκλου εξετάζει τις πιο μακροπρόθεσμες τάσεις των τιμών που ενδέχεται να προκύψουν από τις οικονομικές ή πολιτικές τάσεις. - "Αγοράστε τις φήμες, πωλήστε το γεγονός": Αυτή η αβεβαιότητα αγοράς μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές καταστάσεις νομισμάτων. Είναι η τάση της τιμής ενός νομίσματος να αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο μιας συγκεκριμένης ενέργειας πριν από την εμφάνισή της και, όταν συμβαίνει το αναμενόμενο γεγονός, αντιδρά ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί επίσης να αναφερθεί ως μια αγορά που είναι "υπερπώληση" ή "overbought". Για να αγοράσετε τη φήμη ή να πωλήσετε το γεγονός μπορεί επίσης να είναι ένα παράδειγμα της γνωστικής προκατάληψης που είναι γνωστή ως αγκυροβόληση, όταν οι επενδυτές επικεντρώνονται πάρα πολύ στη συνάφεια των εξωτερικών γεγονότων με τις τιμές των νομισμάτων. - Οικονομικοί αριθμοί: Αν και οι οικονομικοί αριθμοί μπορούν να αντανακλούν σίγουρα την οικονομική πολιτική, ορισμένες αναφορές και αριθμοί παίρνουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα: ο ίδιος ο αριθμός είναι σημαντικός για την ψυχολογία της αγοράς και μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς. Το "τι να παρακολουθήσετε" μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, η προσφορά χρήματος, η απασχόληση, τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου και ο πληθωρισμός έλαβαν όλες τις στροφές στο προσκήνιο. - Τεχνικές εμπορικές εκτιμήσεις: Όπως και σε άλλες αγορές, οι συσσωρευμένες μεταβολές τιμών σε ένα ζεύγος νομισμάτων, όπως το EUR / USD, μπορούν να αποτελέσουν εμφανή μοτίβα που οι έμποροι μπορεί να επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν. Πολλοί έμποροι εξετάζουν τους χάρτες τιμών, προκειμένου να προσδιορίσουν αυτά τα πρότυπα. Χρηματοοικονομικά μέσα διαπραγμάτευσης: τύποι συμβάσεων. Συμβόλαια επί τόπου. Μια συναλλαγή άμεσης παράδοσης είναι μια συναλλαγή παράδοσης διάρκειας δύο ημερών (εκτός από τις συναλλαγές μεταξύ δολαρίου, καναδικού δολαρίου, τουρκικής λίρας, ευρώ και ρωσικού ρουβλίου, οι οποίες διευθετούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα), σε αντίθεση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία είναι συνήθως τρεις μήνες. Αυτό το εμπόριο αντιπροσωπεύει μια "άμεση ανταλλαγή" μεταξύ δύο νομισμάτων, έχει το βραχύτερο χρονικό πλαίσιο, αφορά μετρητά και όχι σύμβαση, και οι τόκοι δεν περιλαμβάνονται στην συμφωνηθείσα συναλλαγή. Η επί τόπου διαπραγμάτευση είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους συναλλαγών Forex. Συχνά, ένας μεσίτης Forex θα χρεώσει μια μικρή αμοιβή στον πελάτη για να κυλήσει πάνω από τη λήξη της συναλλαγής σε μια νέα όμοια συναλλαγή για τη συνέχιση του εμπορίου. Αυτή η αναδρομική χρέωση είναι γνωστή ως η αμοιβή "ανταλλαγής". Προθεσμιακές συμβάσεις. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του συναλλαγματικού κινδύνου είναι η πραγματοποίηση μιας μελλοντικής συναλλαγής. Σε αυτή τη συναλλαγή, τα χρήματα δεν αλλάζουν πραγματικά τα χέρια μέχρι να συμφωνηθούν κάποια μελλοντική ημερομηνία. Ένας αγοραστής και ένας πωλητής συμφωνούν για μια συναλλαγματική ισοτιμία για οποιαδήποτε ημερομηνία στο μέλλον και η συναλλαγή πραγματοποιείται την ίδια ημερομηνία, ανεξάρτητα από το ποια είναι τα επιτόκια της αγοράς. Η διάρκεια του εμπορίου μπορεί να είναι μία ημέρα, λίγες μέρες, μήνες ή χρόνια. Συνήθως η ημερομηνία αποφασίζεται και από τα δύο μέρη. Στη συνέχεια, η προθεσμιακή σύμβαση διαπραγματεύεται και συμφωνείται από τα δύο μέρη. Συμβόλαια που δεν μπορούν να παραδοθούν (NDF). Οι τράπεζες Forex, τα ECN και οι βασικοί μεσίτες προσφέρουν συμβάσεις NDF, τα οποία είναι παράγωγα που δεν έχουν πραγματική δυνατότητα παράδοσης. Τα NDF είναι δημοφιλή για νομίσματα με περιορισμούς όπως το αργεντίνικο πέσο. Στην πραγματικότητα, ένα hedger Forex μπορεί μόνο να αντισταθμίσει τέτοιους κινδύνους με NDFs, όπως νομίσματα όπως το αργεντίνικο πέσο δεν μπορεί να διαπραγματευτεί σε ανοιχτές αγορές, όπως τα κυριότερα νομίσματα. Ανταλλαγή συμβάσεων. Ο συνηθέστερος τύπος προθεσμιακής συναλλαγής είναι η ανταλλαγή νομισμάτων. Σε μια ανταλλαγή, δύο μέρη ανταλλάσσουν νομίσματα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και συμφωνούν να αναστρέψουν τη συναλλαγή σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Αυτές δεν είναι τυποποιημένες συμβάσεις και δεν διαπραγματεύονται μέσω ανταλλαγής. Απαιτείται συχνά μια κατάθεση για να κρατηθεί ανοικτή η θέση έως ότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τυποποιημένα προθεσμιακά συμβόλαια και συνήθως διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο που δημιουργείται για το σκοπό αυτό. Το μέσο μήκος της σύμβασης είναι περίπου 3 μήνες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συνήθως περιλαμβάνουν τυχόν ποσά τόκων. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος είναι συμβόλαια που καθορίζουν έναν τυποποιημένο όγκο ενός συγκεκριμένου νομίσματος που πρέπει να ανταλλάσσεται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία διακανονισμού. Επομένως, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος είναι παρόμοια με τα προθεσμιακά συμβόλαια ως προς την υποχρέωσή τους, αλλά διαφέρουν από τα προθεσμιακά συμβόλαια με τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται. Επιπλέον, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καταβάλλονται καθημερινά για την εξάλειψη του πιστωτικού κινδύνου που υπάρχει στο Forwards. Χρησιμοποιούνται συνήθως από τα MNC για την αντιστάθμιση των συναλλαγματικών τους θέσεων. Επιπλέον, διαπραγματεύονται οι κερδοσκόποι που ελπίζουν να επωφεληθούν από τις προσδοκίες τους για κινήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. Συμβόλαια επιλογής. Μια επιλογή συναλλάγματος είναι ένα παράγωγο όταν ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να ανταλλάσσει χρήματα που εκφράζονται σε ένα νόμισμα σε άλλο νόμισμα με μια προκαθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η αγορά των επιλογών Forex είναι η πιο βαθιά, η μεγαλύτερη και η πιο ρευστό αγορά για επιλογές οποιουδήποτε είδους στον κόσμο. Κερδοσκοπία. Η διαμάχη για τους κερδοσκόπους νομισμάτων και η επίδρασή τους στις υποτιμήσεις των νομισμάτων και στις εθνικές οικονομίες επανέρχονται τακτικά. Οι οικονομολόγοι, όπως ο Μίλτον Φρίντμαν, υποστήριξαν ότι οι κερδοσκόποι τελικά αποτελούν σταθεροποιητική επιρροή στην αγορά και ότι η σταθεροποίηση της κερδοσκοπίας εκτελεί τη σημαντική λειτουργία της παροχής μιας αγοράς για hedgers και της μεταφοράς κινδύνου από όσους δεν το επιθυμούν, όσοι κάνουν. Άλλοι οικονομολόγοι, όπως ο Joseph Stiglitz, θεωρούν ότι το επιχείρημα αυτό βασίζεται περισσότερο στην πολιτική και τη φιλοσοφία της ελεύθερης αγοράς παρά στην οικονομία. Τα μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και άλλοι καλά κεφαλαιοποιημένοι "διαπραγματευτές θέσεων" είναι οι κύριοι επαγγελματικοί κερδοσκόποι. Σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, οι μεμονωμένοι έμποροι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως "θόρυβοι" και να έχουν περισσότερο αποσταθεροποιητικό ρόλο από τους μεγαλύτερους και καλύτερα ενημερωμένους παράγοντες. Η κερδοσκοπία σε νομίσματα θεωρείται εξαιρετικά ύποπτη δραστηριότητα σε πολλές χώρες. Ενώ οι επενδύσεις σε παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως τα ομόλογα ή τα αποθέματα, συχνά θεωρείται ότι συμβάλλουν θετικά στην οικονομική ανάπτυξη παρέχοντας κεφάλαια, η κερδοσκοπία δεν ισχύει για το νόμισμα. σύμφωνα με αυτή την άποψη, είναι απλώς το παιχνίδι που συχνά παρεμβαίνει στην οικονομική πολιτική. Για παράδειγμα, το 1992, η κερδοσκοπία μέσω νομισμάτων υποχρέωσε την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, την Riksbank, να αυξήσει τα επιτόκια για λίγες μέρες στο 500% ετησίως και αργότερα να υποτιμήσει τη κορώνα. Ο Mahathir Mohamad, ένας από τους πρώην Πρωθυπουργούς της Μαλαισίας, είναι ένας πολύ γνωστός υποστηρικτής αυτής της άποψης. Κατηγορούσε την υποτίμηση του Μαλαισιανού ringgit το 1997 για τον George Soros και άλλους κερδοσκόπους. Ο Gregory Millman αναφέρει μια αντίθετη άποψη, συγκρίνοντας τους κερδοσκόπους με τους "vigilantes" που απλά βοηθούν "να επιβάλλουν" τις διεθνείς συμφωνίες και να προβλέπουν τα αποτελέσματα των βασικών οικονομικών "νόμων" για να ωφεληθούν. Με αυτή την άποψη, οι χώρες μπορεί να αναπτύξουν μη βιώσιμες οικονομικές φυσαλίδες ή να κακοποιήσουν με άλλο τρόπο τις εθνικές τους οικονομίες και οι πράξεις των κερδοσκόπων Forex βοηθούν την αναπόφευκτη κατάρρευση να συμβεί νωρίτερα. Μια σχετικά γρήγορη κατάρρευση μπορεί να είναι προτιμότερη από τη συνεχιζόμενη οικονομική κακομεταχείριση, ακολουθούμενη από μια ενδεχόμενη, μεγαλύτερη, κατάρρευση. Ο Mahathir Mohamad και άλλοι επικριτές της εικασίας θεωρούνται ότι προσπαθούν να εκτρέψουν την ευθύνη από τους εαυτούς τους επειδή προκάλεσαν τις μη βιώσιμες οικονομικές συνθήκες. Πρόληψη κινδύνων. Η πρόληψη κινδύνων είναι ένα είδος εμπορικής συμπεριφοράς που εκδηλώνεται από την αγορά συναλλάγματος όταν συμβαίνει ένα δυνητικά δυσμενή γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες της αγοράς. Αυτή η συμπεριφορά προκαλείται όταν οι επιχειρηματίες που αποθαρρύνουν τον κίνδυνο εκκαθαρίσουν τις θέσεις τους σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και μεταφέρουν τα κεφάλαια σε λιγότερο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία λόγω αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο της αγοράς Forex, οι έμποροι ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους σε διάφορα νομίσματα για να αναλάβουν θέσεις σε ασφαλή νομίσματα, όπως το δολάριο ΗΠΑ. Μερικές φορές, η επιλογή ενός νομίσματος ασφαλούς καταφυγίου είναι περισσότερο μια επιλογή βασισμένη στα συναισθήματα που επικρατούν και όχι σε μια οικονομική στατιστική. Ένα παράδειγμα θα ήταν η οικονομική κρίση του 2008. Η αξία των μετοχών ανά τον κόσμο υποχώρησε ενώ το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε. Αυτό συνέβη παρά την έντονη εστίαση της κρίσης στις ΗΠΑ. Εμπορία επιτοκίων. Η διαπραγμάτευση των επιτοκίων αναφέρεται στην πράξη δανεισμού ενός νομίσματος με χαμηλό επιτόκιο για την αγορά άλλου με υψηλότερο επιτόκιο. Μια μεγάλη διαφορά στις τιμές μπορεί να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα για τον έμπορο, ειδικά εάν χρησιμοποιείται υψηλή μόχλευση. Ωστόσο, με όλες τις απομειωμένες επενδύσεις, πρόκειται για ένα διπλό σπαθί και οι μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος μπορεί να ξαφνικά μετατοπίσει τις συναλλαγές σε τεράστιες απώλειες.


References:
Foreign exchange market Wikipedia  CC BY-SAShare4youCopyFX
ZuluTradeBroker Year Regulation Funding
Withdrawing
Account
types
Max
leverage
Min
deposit
Min
volume
PAMM
accounts
Trading
platforms
MTrading
MTrading
2014 - Bank cards
Skrill
Neteller
WebMoney
Bank transfer
M.Premium
M.Pro
1:1000
1:1000
100 USD
500 USD
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
NPBFX
NPBFX
1996 - Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
Bank transfer
Master
Expert
VIP
1:1000
1:200
1:200
10 USD
5 000 USD
50 000 USD
0.01 lot
1 lot
1 lot
- MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
World Forex (WForex)
World Forex (WForex)
2007 - Bank cards
WebMoney
Bitcoin
W-INSTANT
W-PROFI
W-ECN
W-CRYPTO
1:1000
1:1000
1:500
1:25
10 USD
10 USD
10 USD
10 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
Forex4you
Forex4you
2007 - Bank cards
Skrill
Neteller
WebMoney
Classic
Pro STP
1:1000
1:1000
10 USD
10 USD
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
EXNESS
EXNESS
2008 - Bank cards
Skrill
Neteller
WebMoney
Bitcoin
Mini
Classic
ECN
1:2000
1:2000
1:200
10 USD
2 000 USD
300 USD
0.01 lot
0.1 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
AMarkets
AMarkets
2007 - Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
Bank transfer
Standard
Fixed
ECN
1:1000
1:1000
1:200
100 USD
100 USD
200 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
FreshForex
FreshForex
2004 - Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
Bitcoin
Classic
Market Pro
ECN
1:2000
1:500
1:500
10 USD
10 USD
10 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
WELTRADE
WELTRADE
2006 - Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
Bitcoin
Micro
Premium
Pro
Crypto
1:1000
1:1000
1:1000
1:20
25 USD
200 USD
500 USD
50 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
LiteForex
LiteForex
2005 - Bank cards
Skrill
Neteller
WebMoney
Bitcoin
Bank transfer
CLASSIC
ECN
1:500
1:500
50 USD
50 USD
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
TenkoFX
TenkoFX
2012 - Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
Bitcoin
Bank transfer
STP
ECN
Crypto
1:500
1:200
1:3
10 USD
100 USD
10 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
ProfiForex
ProfiForex
2010 - Bank cards
Skrill
WebMoney
Bitcoin
Micro
Standard
1:500
1:500
10 USD
10 USD
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
NordFX
NordFX
2008 - Bank cards
Skrill
Neteller
WebMoney
Bank transfer
Fix
Pro
Zero
1:1000
1:1000
1:1000
10 USD
250 USD
500 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
Grand Capital
Grand Capital
2006 - Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
Bitcoin
Micro
Standard
ECN Prime
Crypto
MT5
1:500
1:500
1:100
1:3
1:100
10 USD
100 USD
500 USD
100 USD
100 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
Alpari
Alpari
1998 - Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
Bitcoin
Bank transfer
standard.mt4
ecn.mt4
pro.ecn.mt4
standard.mt5
ecn.mt5
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
100 USD
300 USD
500 USD
100 USD
500 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
HotForex
HotForex
2010 - Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
Bitcoin
Bank transfer
MICRO
PREMIUM
Zero Spread
1:1000
1:500
1:500
10 USD
100 USD
200 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
FXOpen
FXOpen
2005 - Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
Bitcoin
Bank transfer
STP
ECN
Crypto
1:500
1:500
1:3
10 USD
100 USD
10 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
RoboForex
RoboForex
2009 - Bank cards
Skrill
Neteller
WebMoney
Bitcoin
Bank transfer
Pro-Standard
ECN
Prime
1:2000
1:500
1:300
10 USD
10 USD
10 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
cTrader
FIBO Group
FIBO Group
1998 - Bank cards
Skrill
Neteller
WebMoney
Bitcoin
Bank transfer
MT4 Fixed
MT4 NDD
MT5 NDD
cTrader NDD
1:200
1:400
1:100
1:400
300 USD
300 USD
500 USD
100 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
cTrader
Fort Financial Services (FortFS)
Fort Financial Services (FortFS)
2010 - Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
FORT
FLEX
PRO
1:1000
1:1000
1:100
10 USD
10 USD
500 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.1 lot
+ MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
CQG
NinjaTrader
FINAM (Just2Trade)
FINAM (Just2Trade)
2006 Regulated:
CySEC (Cyprus)
Bank cards
Skrill
Neteller
WebMoney
Bitcoin
Bank transfer
Forex & CFD Standard
Forex ECN
MT5 Global
1:500
1:500
1:500
100 USD
200 USD
100 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
CQG
ROX
FXTM
FXTM
2011 Regulated:
CySEC (Cyprus)
Registered:
FCA (United Kingdom)
Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
Bitcoin
Bank transfer
Standard
ECN
ECN Zero
FXTM Pro
1:1000
1:1000
1:1000
1:200
100 USD
500 USD
200 USD
25 000 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
FxPrimus
FxPrimus
2009 Regulated:
CySEC (Cyprus)
Registered:
FCA (United Kingdom)
BaFin (Germany)
CONSOB (Italy)
CNMV (Spain)
HCMC (Greece)
HFSA - MNB (Hungary)
PFSA - KNF (Poland)
FMA - NBS (Slovakia)
CNB (Czechia)
FI (Sweden)
FSA (Norway)
CSSF (Luxembourg)
Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
Bitcoin
Bank transfer
Standard
Premium
VIP
1:1000
1:1000
1:1000
1 000 USD
2 500 USD
10 000 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
+ MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
FxPro
FxPro
2006 Regulated:
FCA (United Kingdom)
CySEC (Cyprus)
Bank cards
Skrill
Neteller
Bank transfer
MT4 Fixed Spread
MT4 Instant Execution
MT4 Market Execution
MT5 Market Execution
cTrader Market Execution
Depends on
trading experience
(ESMA rule)
100 USD
100 USD
100 USD
100 USD
100 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
cTrader
Tickmill
Tickmill
2015 Regulated:
FCA (United Kingdom)
CySEC (Cyprus)
Bank cards
Skrill
Neteller
Bank transfer
Classic
Pro
VIP
Depends on
trading experience
(ESMA rule)
100 USD
100 USD
50 000 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
ThinkMarkets
ThinkMarkets
2010 Regulated:
FCA (United Kingdom)
ASIC (Australia)
Bank cards
Skrill
Neteller
Bank transfer
Standard
ThinkZero
Depends on
trading experience
(ESMA rule)
10 USD
500 USD
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
Orbex
Orbex
2010 Regulated:
CySEC (Cyprus)
Registered:
FCA (United Kingdom)
BaFin (Germany)
REGAFI - ACPR (France)
CONSOB (Italy)
CNMV (Spain)
CMVM (Portugal)
HCMC (Greece)
HFSA - MNB (Hungary)
ASF (Romania)
PFSA - KNF (Poland)
FMA - NBS (Slovakia)
CNB (Czechia)
ATVP (Slovenia)
FSC (Bulgaria)
FMA (Austria)
FI (Sweden)
FINFSA (Finland)
FSA (Norway)
DFSA (Denmark)
AFM (Netherlands)
EFSA (Estonia)
FKTK (Latvia)
LB (Lithuania)
CB (Ireland)
FSA (Iceland)
CSSF (Luxembourg)
FMA (Liechtenstein)
MFSA (Malta)
Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
WebMoney
Bank transfer
FIXED
STARTER
PREMIUM
ULTIMATE
Depends on
trading experience
(ESMA rule)
500 USD
200 USD
5 000 USD
25 000 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
AAAFx
AAAFx
2008 Regulated:
HCMC (Greece)
Bank cards
Skrill
Neteller
Bitcoin
Bank transfer
Standard Depends on
trading experience
(ESMA rule)
300 USD 0.01 lot - MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
Dukascopy
Dukascopy
1998 Regulated:
FKTK (Latvia)
Bank cards
Bank transfer
Standard Depends on
trading experience
(ESMA rule)
100 USD 0.01 lot - MetaTrader 4
MT4 WebTerminal
MT4 for Android,
iPhone & iPad, Mac
JForex
FP Markets
FP Markets
2006 Regulated:
ASIC (Australia)
Bank cards
Skrill
Neteller
Bank transfer
Standard
RAW
1:500
1:500
100 USD
100 USD
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
Vantage FX
Vantage FX
2009 Regulated:
ASIC (Australia)
Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
Bank transfer
Standard STP
RAW ECN
PRO ECN
1:500
1:500
1:500
200 USD
500 USD
20 000 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
IC Markets
IC Markets
2007 Regulated:
ASIC (Australia)
Bank cards
Skrill
Neteller
FasaPay
PayPal
Bitcoin
Bank transfer
Standard
Raw Spread
cTrader
1:500
1:500
1:500
200 USD
200 USD
200 USD
0.01 lot
0.01 lot
0.01 lot
- MetaTrader 4/5
MT4/5 WebTerminal
MT4/5 for Android,
iPhone & iPad, Mac
cTrader


Skrill
NETELLER
WallStreet Forex RobotVolatility Factor
Forex DiamondForex Trend Detector
Chocoping
GreenCloudVPS
CheapWindowsVPS


Anonymous VPNΠΡΟΣΟΧΗ - ΥΨΗΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η διαπραγμάτευση συναλλάγματος συνεπάγεται υψηλό επίπεδο κινδύνου - αυτό μπορεί να μην είναι κατάλληλο για πολλούς επενδυτές. Η πιστωτική μόχλευση δημιουργεί επιπλέον κινδύνους ζημιών. Πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στην αγορά συναλλάγματος, σκεφτείτε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο γνώσεων που έχετε στη διάθεση των διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς επίσης και την τάση να διακινδυνεύσετε. Μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της κύριας επενδυτικής σας κατάθεσης. μην επενδύετε μετρητά που δεν μπορείτε να αφήσετε τον εαυτό σας να χάσει. Μάθετε για τους κινδύνους που σχετίζονται με το forex trading - με αυτή την ερώτηση και άλλες ερωτήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

Μεσίτες μπορούν να μας δώσουν την αποζημίωση.